NgườihùngWorldCupnóiđược“Côthương”ởHPL-S9

Thủ thành Nguyễn Đình Ý Hoà cho rằng mình đã gặp may mắn khi ghi siêu phẩm từ phần sân nhà trong trận đấu giữa Đại Từ và Du Lịch.