HLVThiếttiếcchobạnthânPhanThanhHùng

Là những người bạn thân ngoài đời nên khi hay tin ông Phan Thanh Hùng không tiếp tục dẫn dắt HN.T&T mà thu dọn đồ đạc trở về Đà Nẵng, HLV Ngô Tiến Thiết đã hết sức ngạc nhiên và tiếc nuối.