Bốcthămchiabảnggiảicấp3PTTHLýTháiTổ-TừSơn,niênkhóa95-98

Ngày 22/10/2017, Lễ bốc thăm chia bảng giải bóng đá PTTH Lý Thái Tổ, Từ Sơn, Bắc Ninh niên khóa 1995-1998 đã diễn ra tại sân vận động Cẩm, Từ Sơn, thành phố Bắc Ninh.