BIDVQuangTrungvàthamvọngnângtầmtronglàngphủi

Nếu so với những đội bóng phong trào giàu truyền thống như Trà Dilmah, Thành Đồng hay Văn Minh, BIDV Quang Trung thuộc hàng đội bóng trẻ, mới nổi ở làng phủi Hà thành. Tuy nhiên, nhờ sự đầu tư bài bản và giàu tham vọng của bầu Thanh, sức mạnh của BIDV Quang Trung thực sự đáng gờm.