Phóng viên Thái Lan kể chuyện bầu Đức dạy Kiatisuk uống rượu kiểu Việt Nam

Phóng viên Thái Lan kể chuyện bầu Đức dạy Kiatisuk uống rượu kiểu Việt Nam

Bầu Đức đãi tiệc với Kiatisuk và phóng viên Thái Lan năm 2002 (Ảnh: Somrerk Issarangkul)Ở thời điểm