b.

b.

Cục diện bảng B: Việt Nam vẫn trắng tay, Nhật Bản áp sát tuyển Úc【b.】:Việt Nam vẫn chưa thể gi&agrav